Bonden trekken zich terug uit uitzendkeurmerk | Maar de NBBU CAO biedt de FleXkrachten ook zekerheid in 2024!

Vakbonden FNV en CNV keren zich af van het zogeheten SNA-keurmerk voor de uitzendbranche. Ze hebben de indruk dat het keurmerk onvoldoende de malafide van de bonafide bedrijven scheidt. De afgelopen twee jaar kregen steeds meer uitzendbureaus die de uitzend-cao ontduiken tóch een certificering, zeggen de bonden. Het gaat om een aantal nieuwe constructies, met name zzp-bemiddeling, waarmee bedrijven goedkoop krachten aan het werk zetten. ”Werknemers zijn hiervan de dupe; zij worden onderbetaald en verkeren steeds vaker in steeds grotere onzekerheid.”

Aanpassen

De bonden hebben nog geprobeerd om de voorwaarden voor het keurmerk aan te passen, maar dit is niet gelukt. Ze vinden het daarom niet meer correct om langer in het bestuur van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zitting te nemen. In de stichting zitten werkgevers- en werknemersorganisaties.

FNV en CNV willen opdrachtgevers die schimmige uitzendbureaus inhuren voortaan meer op eigen houtje op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Niet herkennen

Het SNA-keurmerk bestaat ongeveer tien jaar. Het wordt inmiddels gevoerd door meer dan vierduizend ondernemingen. De stichting achter het keurmerk zegt zich ”volstrekt niet” te herkennen ”in de stelling dat het keurmerk ten onrechte zou worden toegekend aan allerlei constructies”.

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) vindt het naar eigen zeggen jammer dat de bonden zich terugtrekken uit de stichting SNA. “De NBBU gelooft nog steeds in het belang van zelfregulering en zal dan ook blijven werken aan de afgesproken maatregelen en de kwaliteit van het keurmerk”, aldus de organisatie.

“De kracht van zelfregulering is dat partijen gemotiveerd zijn om eraan te blijven voldoen. Omdat ze er zelf voor hebben gekozen en er zorg voor dragen. Dat is een heel ander mechanisme dan als een onderneming een regel opgelegd krijgt.” In overleg met ex-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zou ook al enige tijd worden gewerkt aan een pakket maatregelen om de kwaliteit van de zelfregulering in de branche te verhogen. Dat proces is alleen nog niet klaar. SNA betreurt het dat FNV en CNV de laatste stappen niet meer willen afwachten.

Flair Recruiters FleX Professionals 4 The Best Job Match!!!

De nieuwe NBBU CAO is per 2 januari 2023 in werking getreden en kun je via de website van de NBBU.nl downloaden. De NBBU CAO is er in het Nederlands, Engels het Pools, in het Duits en ook voor Oekraïnse uitzendkrachten. Kom je er niet uit bel dan om advies van één van onze Consultants via 026 446 32 81.

Geef een reactie