Ook in 2024 geldt Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Uitzendkracht(en)

Nieuw per 1 juli 2023 vorig jaar : Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van de uitzendkracht.

Per 1 juli 2023 wordt in de cao vastgelegd dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding niet meer kan eindigen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Er geldt vanaf dat moment een loondoorbetaling tot het einde van de uitzendovereenkomst. Het uitzendbeding kan nog steeds worden ingeroepen als de opdracht wordt beëindigd door de opdrachtgever, behalve in het geval van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht. Zo is het afgesproken in de NBBU-cao voor uitzendkrachten.

Loondoorbetalingsverplichting
De loondoorbetalingsverplichting houdt in dat wanneer een uitzendkracht arbeidsongeschikt wordt en de uitzendovereenkomst niet van rechtswege eindigt, de uitzendorganisatie de plicht heeft om het loon door te betalen.

De uitzendovereenkomst en daarmee ook de loondoorbetaling eindigt op het moment dat de overeengekomen einddatum is bereikt. Dan gaat de uitzendkracht ziek uit dienst. Het is voor u als uitzendorganisatie daarom belangrijk dat u een einddatum in uw contracten opneemt. Als u dit niet doet, moet u als werkgever tot maximaal 2 jaar loon doorbetalen.

Een voorbeeld:
U heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding afgesloten met uitzendkracht X om gedurende een periode van 4 weken bij opdrachtgever Y aan het werk te gaan. Op dag 4 wordt de uitzendkracht ziek. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht. Dit betekent dat u in het eerste jaar een loondoorbetalingsverplichting (90% en tenminste het geldende wettelijk minimumloon) heeft zolang de uitzendkracht ziek is, in elk geval tot het einde van de uitzendovereenkomst (in dit voorbeeld dus t/m dag 28).

Als de uitzendovereenkomst niet eindigt, heeft u in het tweede jaar een loondoorbetalingsverplichting van 80%.

Als de uitzendovereenkomst afloopt tijdens de ziekteperiode en de uitzendkracht is nog steeds ziek, meldt u uw uitzendkracht op de laatste werkdag ziek bij UVVV. U hoeft vanaf dan ook geen loon meer door te betalen. In plaats daarvan ontvangt de uitzendkracht een Ziektewetuitkering. Er geldt wel een verplichting om de Ziektewet aan te vullen, zoals opgenomen in artikel 25 van de NBBU-cao voor uitzendkrachten.

De aanvullingsverplichting houdt in dat u de Ziektewet in het eerste jaar moet aanvullen tot 90%. In het tweede ziektejaar is dit nog tot 80%. Vanaf 1 juli 2023 geldt deze verplichting zowel voor uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als voor uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding in fase 1-2.

Met deze wijziging in de cao verschuift een deel van het risico voor ziektekosten van de Ziektewet naar de werkgever. Dit wordt ook wel het verzuim genoemd. Deze kosten zou u kunnen laten verzekeren door het afsluiten van een verzuimverzekering of op andere wijze een voorziening treffen.

Bron: NBBU

Het geeft een heel goed gevoel, als je met een gerust hart lekker op vakantie kan en je weet dat alle zaken contractueel met je FleXwerkers Juridisch goed gemeld is. Natuurlijk is het een mega verandering in Uitzendland, terwijl het de Flex Medewerkers natuurlijk ook tijdens hun ziekteverzuim de nodige financiële bescherming biedt, in Fase 1 en Fase 2.

Wil je meer informatie over dit onderwerp bel dan het hoofdkantoor van Flair Recruiters HTI&O Personnel via T 026 446 32 81 of e-mail het onderwerp en de vraag naar het secretariaat t.a.v. Judith Jansen info@flairoffice.nl en wij maken er direct werk van!

#sterkinflexwerk #belemmeringsverbod #tegenprestatie #waadi #zzper #zzp #zelfstandigen #terbeschikkingstelling #avdr #uitzenden #uitzendovereenkomst #uitzendbeding #nbbu #abu #fase1 #fase2 #fase3 #detachering #wervingenselectie #avg #cao #trasitievergoeding #backoffice #uwv #ziektewet #loondoorbetalingsverplichting

Reacties zijn gesloten.