Payroll Service

Wat houdt de Payroll service concreet in?

Voor alle werkgevers gelden de WAB, de WULBZ & de WVLZ bij payrolling loopt u geen financieel risico!

U draagt zelf zorg voor de werving en selectie van uw personeel en alle administratieve handelingen worden u door Flair Recruiters uit handen genomen. Uw vacature(‘s) kunt u hier Uploaden.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de voordelen voor uw bedrijf :

  • U draagt zelf zorg voor de werving en selectie van uw personeel. U bepaalt zelf wat de kandidaat gaat verdienen. Het uurtarief wat dan van toepassing is wordt door Flair vastgesteld aan de hand van het door u gewenste bruto uurloon.
  • U draagt geen verantwoording voor loon-, UWV- en Fiscus betalingen.

Wij zijn NEN 4400-1 gecertificeerd (SNA) en via HSU lid van de Nederlandse Bond voor Benmiddelinsbureaus & Uitzendondernemingen. (NBBU). Hierdoor bent u ook gevrijwaard voor de inlenersaansprakelijkheid. Tevens is het mogelijk om maandelijks een WKA verklaring aan u te verstrekken. Onze andere Back Office is aangesloten bij de Nederlandse Bemiddelings bureaus en Uitzendondernemingen. (NBBU).

  • U heeft geen ziekte risico. Flair meldt de kandidaat ziek bij het UWV, welke de loonbetaling overneemt i.v.m. het “vangnet”.
  • U bent als werkgever twee jaar lang verantwoordelijk voor loondoorbetaling aan een werknemer in geval van ziekte (voorheen was dit één jaar, maar per 1 januari 2004 is deze termijn verlengd naar 2 jaar). Met de payroll service loopt u dit risico niet en heeft u ook geen verantwoordelijkheid m.b.t. de Wet Verbetering Poortwachter, welke vanaf 1 april 2002 geldt. Deze wet houdt in dat als de werkgever zich niet voldoende inspant om een (langdurig) zieke werknemer weer aan het werk te krijgen, de werkgever hiervoor een boete ontvangt van het UWV.U heeft direct voordeel. U bespaart zelfs op personeelskosten. Wij maken van de gelegenheid gebruik om een fout, die veel gemaakt wordt bij de vergelijking van kosten, uit de wereld te helpen.
  • U heeft de mogelijkheid om een langere proeftijd te hanteren. Deze is (over het algemeen) bij contracten korter dan 2 jaar wettelijk vastgesteld op maximaal 1 maand. U betaalt altijd een lager uurtarief >> Flair berekent u uiteraard geen kosten voor de werving en selectie van personeel.
  • Voor payroll kandidaten betaalt u, net als bij de reguliere uitzendingen, slechts de daadwerkelijk gewerkte uren. Dus niet de snipperdagen, eventueel kort verzuim of een feestdag die op een werkdag valt. Flair betaalt deze van de reserveringen die de kandidaat opbouwt gedurende de periode dat hij of zij via ons voor uw bedrijf werkt. Deze kosten worden, bij een werknemer die direct in dienst wordt genomen, nogal eens over het hoofd gezien.
  • Wellicht ten overvloede brengen wij toch even de loondoorbetaling bij ziekte onder uw aandacht. U bent, als werkgever, twee jaar lang aansprakelijk voor de kosten van een zieke werknemer (voorheen was dit één jaar, maar Per 1 januari 2004 is deze termijn verlengd naar 2 jaar). Wanneer u een uitzendkracht in dienst neemt, bent u vanzelfsprekend niet verantwoordelijk voor deze kosten. Afsluitend: Eén van onze medewerkers beantwoordt graag al uw vragen omtrent de payroll service of de diverse mogelijkheden die Flair Recruiters u kan bieden.Het is prima werken……met Flair!!!