Zeven zaken die een recruiter in een CV wil zien en dit is hoe recruiters écht naar je CV kijken! Is de arbeidsmarkt in 2024 veranderd? En het recruitmentproces?

Uit een Europees onderzoek van Page Personnel, onder meer in Nederland, blijkt dat recruiters en kandidaten een CV vaak heel anders beoordelen. Een recruiter wil een volledig beeld van alle kwalificaties, plus een persoonlijk profiel. Een gat in het CV is echter geen probleem meer en ‘opleuken’ mag.

Er zijn 7 elementen die een recruiter per se in een CV wil zien:

 1. Verschillende functies binnen één bedrijf
  Een belangrijk verschil in de zienswijze van recruiters en kandidaten is het vermelden van alle vervulde functies binnen één bedrijf; 25% van de kandidaten geeft aan dat zij niet alle functies vermelden als zij meerdere functies binnen hetzelfde bedrijf hebben vervuld. Dit terwijl bijna alle recruiters (96,7%) dit wel relevant vinden. Voor recruiteres zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden juist van wezenlijk belang. Zij kunnen hier onder meer het groeipad dat een kandidaat heeft afgelegd, aan aflezen.
 2. Beknopt alle vacaturevereisten melden
  Andere zaken die door recruiters als belangrijk aangemerkt worden, zijn ‘beknoptheid’ (98,3%) en ‘kwalificaties’ (100%). Zij zien het liefst een CV van maximaal twee pagina’s. Dit betekent dat kandidaten zich moet beperken tot de belangrijkste gegevens, zonder dat zij cruciale informatie weglaten. Want elke recruiter neemt als eerste weegpunt mee of een kandidaat aan alle in de vacature opgesomde vereisten voldoet.
 3. Gat in CV, geen probleem
  Een gat in het CV werd vroeger als een probleem gezien, maar nu niet meer. Volgens het onderzoek vindt 92% van de Nederlandse recruiters het geen probleem wanneer een kandidaat langere tijd zonder werk heeft gezeten. “Misschien dat dit in het verleden werd gezien als een teken van incompetentie, maar de tijden zijn veranderd,” stelt Joost Fortuin, managing director van Page Personnel Nederland. “Het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld om een sabbatical van een jaar te nemen, of om de tijd te nemen om een studie te volgen of voor je kinderen te zorgen.
  Recruiters letten overigens wel op de logische opbouw en continuïteit van een carrière zoals die in een CV wordt weergegeven. Zij lezen hieraan af in hoeverre een kandidaat zich heeft gespecialiseerd en over branchespecifieke kennis beschikt.
 4. Opleuken CV is ‘ok’
  44 procent van de Nederlandse recruiters vindt het geen probleem wanneer kandidaten hun CV rooskleuriger voorstellen dan de werkelijkheid. Bijna een kwart (23%) van de Nederlandse kandidaten vindt zelf ook dat zij hun CV wel een beetje mogen opleuken. Fortuin “Wanneer je iets wilt verkopen, dan doe je je best om de feiten zo mooi mogelijk weer te geven. Vergelijk het bijvoorbeeld met het verhuren van je appartement via Airbnb: je kiest de foto’s waarop je huis er zo groot en zo mooi mogelijk uitziet. Dat is prima, zolang je huurders maar wel je appartement herkennen bij aankomst. Hetzelfde geldt voor je CV.”
 5. Persoonlijke noot
  Negen van de tien recruiters vindt het belangrijk om de persoonlijke motivatie van een kandidaat te weten en 84% raadt aan om ook hobby’s te vermelden. “Het geeft de werkgever niet alleen een beeld van de persoonlijkheid van de kandidaat, het kan er ook voor zorgen dat een CV opvalt in de grote stapel,” zegt Fortuin. “Een kandidaat die iets uitzonderlijks heeft bereikt, of een unieke passie heeft, zullen recruiters eerder onthouden. Ingegeven door onze Calvinistische aard zijn kandidaten hier vaak nog te terughoudend in. Ze laten daarmee echt kansen liggen.”
 6. Loyaliteit
  De Nederlandse recruiters (96%) vinden het zeer goed overkomen wanneer een kandidaat langer dan twee jaar bij hetzelfde bedrijf heeft gewerkt. “En dat is niet voor niets. In een arbeidsmarkt die door de toenemende vraag sterk in beweging is, is loyaliteit een belangrijk goed,” weet Fortuin. “Werkgevers zijn gebaat bij continuïteit en als een werkzoekende het afgelopen jaar vier verschillende werkgevers had, dan is de kans groot dat de vacature binnen afzienbare tijd weer gevuld moet worden.”
 7. Bekende merken
  Een kandidaat heeft ook een streepje voor wanneer hij voor een bekend merk heeft gewerkt; volgens 81% van de kandidaten en 90,4% van de recruiters weegt dat aspect mee.
  Opvallend is dat recruiters daarentegen duidelijk minder hechten aan vrijwilligerswerk (15,4%) dan dat kandidaten denken (41,6%).

Het onderzoek van Page Personnel is uitgevoerd in 12 landen (Nederland, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Zweden, Frankrijk, Zwitserland, Turkije, Polen en België ) onder 4.245 kandidaten en 619 recruitment consultants.        Bron: PageGroup, geactualiseerd op 14 maart 2019. Anno 2023 en in de komende jaren wordt er ook door AI meer en meer kritisch gekeken naar jouw CV.

Dit is hoe recruiters écht naar je CV kijken

Ervaren recruiters lezen een CV niet, maar scannen in 7 seconden of de kandidaat voldoet aan de basiseisen voor de vacature. De vraag is heb je een relevant diploma, werkervaring en woon je op reisafstand, dan kom je bij ons op de Ja-stapel. Pas daarna wordt er inhoudelijk verder gekeken naar de competenties. Een goede profielschets, waarin je kort uitlegt wie je bent, wat je kan en wat het bedrijf aan je heeft, is eigenlijk onmisbaar. Onze mening is dat dit een kandidaat goed kan helpen. Bij twijfel kan zo een tekst ervoor zorgen dat je van de misschien- op de ja-stapel terecht komt.

Een CV moet ook niet te beknopt zijn, maar ook geen 8 of meer pagina’s lang zijn en de Layout is ook zeker belangrijk. Noem niet alleen de verschillende werkervaringen, maar geef daar ook een korte toelichting bij. Wat mag echt niet ontbreken? Het benoemen van hobby’s en interesses vinden wij belangrijk. Zo kun je een kandidaat goed leren kennen. Het is een gemiste kans, als die informatie op het CV ontbreekt. Daarnaast maken we bij Flair Recruiters steeds meer gebruik van Data en Algoritmes. Dat gaat veel meer over matching op basis van persoonlijke competenties en kwaliteit. En uiteindelijk zorgt dat samen voor een compleet profiel.

Is een foto belangrijk op het CV? Ik kijk persoonlijk zelf naar de brief c.q. de mailbrief, want tegenwoordig wordt de CV merendeels niet mee via de post bezorgd, maar komen die via de e-mail binnen, die dan heel vaak ook via onze website wordt ge-upload. Zelf vind ik motivatie het belangrijkst, bij het lezen van het CV als ik dat terug zie dan is mijn interesse zeker gewekt en kijk of de vaardigheden daarin worden bekrachtigd. belangrijk vind ik een foto, die moet professioneel zijn, nIet een snel genomen “selfie” een goede professionele foto zegt meer dan 1000 woorden. Een foto zorgt voor herkenning. Zelf kijk ik of er ook op diverse Social Media kanalen een profiel aanwezig is van de kandidaat. Bijvoorbeeld op LinkedIn, dit is een professioneel platform, voor bedrijven en voor werkzoekenden. Zelf vind ik het zonde als er geen foto bij staat. Een andere reden waarom ik op LinkedIn kijk, is om te zien of de info klopt met het CV die door mij is ontvangen. Een belangrijk punt voor mij is wees authentiek, je mag jezelf best verkopen, maar maak je werkervaring niet groter dan deze is, want bij een sollicitatiegesprek val je al heel snel door de mand. Overdrijf het aantal competenties niet, bij zes of meer wordt jouw verhaal een beetje ongeloofwaardig. En leugens op je CV is een echte afknapper. Tenslotte zijn er vaak vragen of de leeftijd een rol speelt, want tegenwoordig moet men toch wel veel langer doorwerken voor er sprake is van met pensioen gaan. Flair Recruiters selecteert op iemands profiel en op persoonlijke competenties.

Als er een vacature binnen komt van een bedrijf om vijf nieuwe medewerkers omdat men wil verjongen, dan kijken wij wel naar leeftijd. Maar als er iemand in aanmerking komt en 56 jaar oud is en perfekt in het gezochte profiel past, dan gaan wij bij Flair Recruiters toch proberen te matchen, leeftijd zou dan geen rol moeten spelen. (Arnhem, april 2024)

Geef een reactie