Vacature voor eenTechnisch medewerker Elektrotechnische Installaties M/V (ETI) MTS – E bekend met NEN3140

Site flairvacatures Provincie Gelderland - Gemeente Warnsveld of Herveld

Gemeente Warnsveld of Herveld

Deze vacature is thans gesloten. Kandidaten kunnen altijd hun CV vrijblijvend mailen naar info@flairoffice.nl i.v.m. onze regelmatige vraag naar professionals.

Vacature voor een Technisch medewerker Elektrotechnische Installaties M/V (ETI) MTS – E bekend met NEN3140
Provincie Gelderland

Functietitel
Technisch medewerker Elektrotechnische Installaties (ETI) M/V
Referentienummer 019592 – 2017 1512 Flair Recruiters HTI&O Personnel
Standplaats Warnsveld of Herveld
Startdatum  05-02-2018
Einddatum 31-12-2018
Optie tot verlenging 4 x 6 maanden
Uren per week 20 uur

Vacature omschrijving
De provincie Gelderland heeft als wegbeheerder van 1.160 kilometer provinciale weg de wettelijke taak en de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed beheer en onderhoud van de wegen en alles wat nog meer binnen ons eigendom valt.
De afdeling Beheer & Onderhoud Wegen zorgt ervoor dat het provinciaal wegennet optimaal kan worden benut met inzet van innovatieve technieken en het realiseren van duurzame oplossingen. Het team Assetbeheer Wegen (ABW) is verantwoordelijk voor de programmering van onderhoud en de uitvoering van technisch beheer en klein variabel en vast onderhoud aan de verschillende assets van provinciale wegen.
De medewerkers binnen asset Elektrotechnische Installaties (ETI) leveren technische expertise op het gebied van elektrotechnische installaties in realisatieprojecten en verzorgt het technisch beheer van de elektrotechnische installaties inclusief de storingsdienst.

Vanwege interne verschuivingen hebben wij capaciteit nodig voor het oppakken van verbeterpunten in energiezuinigheid en installatieveiligheid.

Je maakt deel uit van het team ABW van de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen en werkt nauw samen met andere teams en afdelingen en marktpartijen (aannemers en adviesbureaus). Je werkt in een dynamische omgeving waarbij je gemakkelijk kunt schakelen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen (in bijvoorbeeld materiaal, duurzaamheid, wetgeving), zowel organisatorisch als binnen het vakgebied.

Standplaats is Warnsveld of Herveld. Kilometers naar standplaats zitten in het uurtarief. Kosten voor zakelijke kilometers worden verrekend tegen een tarief van € 0,28 per km.

Verantwoordelijkheden
Het concreet resultaat van jouw werk is dat diverse installaties storingsvrij, energiezuiniger en veiliger functioneren. Hierbij leg jij de verbinding tussen onze medewerkers wegbeheer (buitendienst), de vakspecialisten en externe partijen (adviseurs en aannemers).
Jouw werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het begeleiden van inspecties en onderhoud aan diverse installaties. Belangrijke taken daarbij zijn:
• Uitvoering en herstelmaatregelen stabiliteitsmetingen.
• Herstelmaatregelen uit inspectie NEN3140.
• Preventief onderhoud Openbare Verlichting-kasten.

Eisen
Beschikbaarheid
Externe is inzetbaar vanaf 5 februari 2018 tot en met 31 december 2018 voor maximaal 20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 4 maal een periode van 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden verschoven.

worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
Overige eisen
1. U voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden.

2. Het cv is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.

3. NB. Het cv dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.

4. Externe is de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.

5. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde mbo-opleiding Elektrotechniek, dus externe beschikt aantoonbaar over een opleidingsniveau WEB 4 (in het kader van aanwijzing NEN3140 is opleidingsniveau WEB 4 in deze richting een wettelijk vereiste). Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats en het afstudeerjaar.

6. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2018) met het technisch beheer van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting op welke wijze en vanuit welke rol de gevraagde ervaring is opgedaan.

7. Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2011-2018) met het uitvoeren van RAW-bestekken opgesteld met bestekschrijf programmatuur. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting op welke wijze en vanuit welke rol de gevraagde ervaring is opgedaan.

Gunningscriteria Kwaliteit
1. 50 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2011-2018) met het toezicht houden op bestekken conform de RAW 2015 en U.A.V. 2012, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het toezicht houden op bestekken conform de RAW 2015 en U.A.V. 2012 (10 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het toezicht houden op bestekken conform de RAW 2015 en U.A.V. 2012 (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het toezicht houden op bestekken conform de RAW 2015 en U.A.V. 2012 (0 punten)

2. 30 %
Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2011-2018) met het voeren van een bestek administratie conform de RAW 2015 en U.A.V. 2012, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het voeren van een bestek administratie conform de RAW 2015 en U.A.V. 2012 (10 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het voeren van een bestek administratie conform de RAW 2015 en U.A.V. 2012 (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het voeren van een bestek administratie conform de RAW 2015 en U.A.V. 2012 (0 punten)

3. 10 %
Externe heeft aantoonbaar ervaring (opgedaan in de periode 2011-2018) met het lezen van bestekstekeningen door middel van Autocad, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan tenminste 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het lezen van bestekstekeningen door middel van Autocad (10 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt met het lezen van bestekstekeningen door middel van Autocad (6 punten) Externe heeft geen ervaring met het lezen van bestekstekeningen door middel van Autocad (0 punten)

4. 10 %
Externe is aantoonbaar VCA** gecertificeerd, aan te tonen met het opleidings- of cursusinstituut, de plaats en het jaar van certificering. Externe is VCA** gecertificeerd (10 punten) Externe is niet VCA** gecertificeerd (0 punten)
Competenties te toetsen in interviewfase
Beschrijving (uitleg)
Als technisch medewerker ben je een teamspeler en vind je het leuk om samen te werken met marktpartijen. Je bent een goede planner, werkt systematisch en zorgvuldig en hanteert hoge kwaliteitseisen. Verder ben je overtuigend en zelfverzekerd in mondelinge communicatie, accuraat in de schriftelijke communicatie. Je kunt goed en snel schakelen in verband met de diversiteit aan werkzaamheden en bent stressbestendig bij het oplossen van calamiteiten. Ook ben je vasthoudend in het nakomen van contractafspraken.

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:
1. Plannen en organiseren: Je bepaalt op effectieve wijze doelen, prioriteiten en benodigde acties. Bovendien geef je tijd en middelen aan om deze doelen te kunnen bereiken.
2. Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
3. Communicatieve vaardigheden: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en non-verbaal.
4. Zorgvuldigheid/Nauwkeurigheid: Je bent in staat secuur te werken en oog te hebben voor details en verbanden.
De Externe wordt per competentie beoordeeld. Indien de Externe aan de competentie voldoet, krijgt de Externe de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:
• Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
• Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
• Voldoet onvoldoende aan competentie – 0 punten
In totaal zijn er vier (4) competenties. De Externe kan op deze vraag daardoor maximaal 40 punten scoren.

Aanvullende informatie
Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht en het aantal uren per week.

Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de Externe in aanmerking komt voor een interview.

Geheimhoudingsverklaring
Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij Provincie Gelderland.

Opleidingen en diploma’s
Indien bij de eisen en/of de gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen Externen dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

BYOD – Principe
De opdrachtgever gaat in het kader van het nieuwe werken uit van het BYOD (Bring Your Own Device) principe. De opdrachtgever beschikt in dat kader over voldoende kantoorvoorzieningen waar opdrachtnemer gebruik van kan maken.

Interesse & Solliciteren?

Mail dan je gegevens naar info@flairoffice.nl. Reageren kan tot en met 7 januari 2018 12.00 uur, door het insturen van je cv voorzien van een korte motivatie, plus referentie en reactie op de gunningscriteria, waaruit blijkt dat je aan de gestelde eisen kunt voldoen t.a.v. Judith Jansen Consultant & Recruiter o.v.v. het referentienummer 019592 – 2017 1512 Flair Recruiters HTI&O Personnel

Flair Recruiters Flex Professionals 4 The Best Job Match

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar bill@flairoffice.nl

Reacties zijn gesloten.