(Kwaliteits)Manager

 • Full Time
 • Breda

Site flairvacatures DVG

Specialisten in het Personenvervoer - Hoofdkantoor Rijen Noord Brabant

Sollicitatie is gesloten.
De (kwaliteits)manager staat ten dienste van de franchiseorganisatie en is een spin in het web waar het gaat om het verbinden van mensen en materieel, zowel binnen de afdeling Kwaliteit & Opleidingen als op het Regiecentrale. De dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit het opzetten en onderhouden van kwaliteitssystemen (waaronder procedures, documentatie, etc.), het begeleiden van de implementatie en het onderhoud van projecten, kwaliteitsbeleid en de daarbij behorende (continue veranderende) processen en systemen. Daarnaast beheert de (kwaliteits)manager de auditplanning en verwerkt de gegevens uit voorkomende audits. Het beheren en schrijven/optimaliseren van (verbeter)plannen behoren ook tot de dagelijkse taken. Tevens zijn bezoeken aan de franchisenemers in het kader van kwaliteit, milieu en bedrijfsmatige processen wekelijks terugkerende onderdelen van de werkzaamheden. Op regelmatige basis ontwikkelt de (kwaliteits)manager diverse (taxi)opleidingen en geeft deze opleidingen ook zelf, teneinde steeds ‘’feeling’’ te (blijven) houden bij wat er speelt in de branche en hetgeen vooral ook leeft onder chauffeurs.

Regiecentrale
De werkzaamheden ten behoeve van de Regiecentrale behelzen onder meer het volgende:

 • Overleg met de afdeling P&O betreffende o.a. functioneren Regiecentrale;
 • Verbeteringen doorvoeren in informatievoorziening Regiecentrale;
 • Correspondentie en overleg voeren met opdrachtgevers;
 • Controle/coördinatie klachtenafhandeling;
 • Controle rapportages;
 • Ondersteunen coördinatoren;
 • Aansturen medewerkers.

Infrastructuur
Waar het gaat om infrastructuur, zijn er diverse taken weggelegd voor de (kwaliteits)manager, denk aan:

 • Correspondentie en overleg-momenten met leveranciers;
 • Meedenken aan de verbetering van de (kwaliteit van de) infrastructuur;
 • Klachtenbehandeling aangaande de infrastructuur.

Opleidingen
Het administratieve deel van de afdeling Opleidingen, bestaat onder meer uit:

 • Het aansturen van de afdeling;
 • Het plannen en controleren van de dagelijkse gang van zaken;
 • Het voeren van overleg met opleiders;
 • Het verkopen van opleidingen.

Het ontwikkelingsdeel van de afdeling Opleidingen, bestaat onder meer uit:

 • Het verbeteren van (het gebruik van) de software;
 • Het verbeteren van opleidingen;
 • Het (door)ontwikkelen van (nieuwe) opleidingen;
 • (Taxi)opleidingen verzorgen voor chauffeurs (in de avonduren en/of in het weekend).

Kwaliteit
De kwaliteitsbegeleiding behelst zowel interne als externe advisering, waaronder het volgende:

 • Het controleren van de (correcte) uitvoering van projecten;
 • Het adviseren van (andere) managers en directie binnen de interne organisatie;
 • Het adviseren van franchisenemers;
 • Het verrichten van bedrijfsbezoeken bij de franchisenemers in het kader van het kwaliteitskeurmerk of bijvoorbeeld een bedrijfsonderzoek.

Algemeen
Daarnaast zijn er in algemene zin diverse taken die voortkomen uit hetgeen de (kwaliteits)manager signaleert en aankaart bij de relevante betrokken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De ondersteuning van andere (regio)managers in offerte-/aanbestedingstrajecten;
 • Het schrijven van (kwaliteits)plannen;
 • Het bereikbaar zijn van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, wanneer het werk daarom vraagt (o.a. ingegeven door de werkzaamheden binnen de Regiecentrale);
 • Het kunnen toevoegen aan de organisatie met nieuwe ideeën en het aandragen van oplossingen.
 • Andere werkzaamheden tbv de organisatie.

Functie-eisen

Je hoeft (nog) niet overal goed en ervaren in te zijn. Het assisteren van de (kwaliteits)manager zal zich ontwikkelen en zal kunnen leiden tot het (geleidelijk) kunnen overnemen van taken; de ontwikkelingsaspecten zullen in onderdelen aan bod komen en mogelijk worden overgenomen wanneer er (op den duur) een betere bekendheid is met de werkwijze van de organisatie en de (kwaliteits)manager.

 Key-woorden

 • Verantwoordelijkheid;
 • Flexibiliteit, in zowel werktijden als werkzaamheden;
 • Creativiteit, o.a. in het zoeken naar en vinden van oplossingen.

Overige

 • Ervaring in de taxibranche is een pré;
 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau is vereist.

Sollicitatieprocedure

Wij sturen je cv gegevens in 1e instantie anoniem door naar DVG, dat wil zeggen zonder man/vrouw- of leeftijdsvermelding, als sollicitatie. Het gaat ons dan in eerste instantie enkel om een aanmelding, waarin Flair Recruiters je interesse in de functie aan DVG toont.

Eerste ronde: De eerste sollicitatieronde bestaat uit het maken van twee opdrachten, welke vervolgens binnen enkele uren door jou worden gemaakt en ingeleverd. Je meldt je met je cv – gegevens bij Flair Recuiters aan per e-mail, zodat we bekend worden met jouw interesse in de vacante functie; vervolgens krijg je van ons op korte termijn bericht wanneer de opdrachten gemaakt dienen te worden.

Tweede ronde: Op basis van de gemaakte opdrachten nodigen we in overleg met DVG één of meerdere kandidaten uit voor een persoonlijk gesprek. Op dat moment zullen wij je motivatie en cv (voorafgaande aan dit gesprek) met alle gegevens aan DVG toe te zenden. Pas in deze tweede ronde presenteer je op een door jou zelf gekozen manier je motivatie en cv, waaruit aantoonbaar hbo werk- en denkniveau blijkt (door opleiding en/of ervaring).

Tot slot
Is je interesse gewekt en spreekt de functie van (kwaliteits)manager je aan? Dan kun je jouw interesse voor
21 januari a.s. kenbaar maken via Info@Flairoffice.nl t.a.v. Judith Jansen Consultant & Recruiter o.v.v. het referentienummer 2017 – 0601.659 Flair Recruiters HTI&O Personnel

Na ontvangst van je e-mail, ontvang je op korte termijn een ontvangstbevestiging. Na de sluitingstermijn zullen we je een bericht zenden wanneer de opdrachten zullen worden toegezonden. Wij behouden ons het recht voor om bij een grote hoeveelheid aanmeldingen, aanmeldingen die als laatste zijn binnen gekomen buiten beschouwing te laten.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar bill@flairoffice.nl

Reacties zijn gesloten.