SollicitatieTrainers gevraagd (2x) M/V Provincie Gelderland | Gemeente Overbetuwe

Site flairvacatures Gemeente Elst

Regionale Overheid

Deze vacature is thans gesloten. Kandidaten kunnen altijd hun CV vrijblijvend mailen naar info@flairoffice.nl i.v.m. onze regelmatige vraag naar professionals.

Sollicitatie / Trainers gevraagd voor de Gemeente Overbetuwe   M/V 

Flair Recruiters Flex Professionals 4 The Best Job Match

Referentienummer 020089 1512.2017 Flair Recruiters HTI&O Personnel
Functietitel Trainer (2x)
Standplaats Gemeente Overbetuwe (Elst)
Startdatum 01-02-2018
Einddatum 31-01-2019
Optie tot verlenging 2x 6 maanden
Uren per week 20-24

Vacature / Opdracht omschrijving
Onlangs is door de gemeenteraad van Overbetuwe het uitvoeringsplan participatie goedgekeurd.
In dit plan wordt ingezet op het vergroten van de inzet naar werk voor de mensen met een participatiewet-uitkering. Hiervoor zijn we op zoek naar een trainer die groepsbijeenkomsten organiseert, gericht op solliciteren en empowerment, met als doel het vergroten van sollicitatievaardigheden en het bevorderen van de uitstroom naar werk.

Gemeente Overbetuwe
De gemeente Overbetuwe is met ruim 47.000 inwoners een middelgrote gemeente met 12 dorpskernen, gevestigd in het hart van de regio Arnhem, Nijmegen en Wageningen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt de gemeente Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.
De organisatie
We zijn een moderne, informele organisatie met ongeveer 340 medewerkers. Ons directieteam bestaat uit een gemeentesecretaris en directeur bedrijfsvoering. Zij hebben een koers vastgesteld. Deze geeft ons richting én biedt ons voldoende ruimte om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen. Ons directieteam staat in direct contact met 13 teams.
De gemeente Overbetuwe werkt vanuit de kernwaarden zelfbewust en coöperatief, resultaatgericht en eigenaarschap. De teams zijn procesgericht georganiseerd met accenten op ontwikkeling, realisatie, beheer, intern advies en dienstverlening. Door een goede samenwerking tussen de teams, leggen we onderling verbindingen.

Team Werk & Inkomen
In het team W&I zijn de klantmanagers verantwoordelijk voor de re-integratie en activeringsactiviteiten. Is werk (nog) niet mogelijk, dan bestaat mogelijk recht op een uitkering. De klantmanagers behandelen dan de aanvragen voor levensonderhoud en verzorgen het bestandsbeheer. Daarnaast begeleiden zij de kandidaten individueel naar werk en leggen daarvoor contacten met lokale en regionale partijen.
Verantwoordelijkheden
De trainer krijgt de opdracht om op basis van een bewezen methodiek sollicitatietrainingen / bijeenkomsten te verzorgen voor een groep uitkeringsgerechtigden. Vanuit de trainingen is een nauwe samenwerking met de klantmanagers en de accountmanagers van groot belang.
Geef in je motivatie en toelichting het volgende aan:
• beschrijving hoe de sollicitatietrainingen/bijeenkomsten eruit zien;
• invulling van een train-de-trainer programma (overdracht van de methodiek aan klantmanagers);
• aantal dagdelen / weken die nodig zijn voor een trainingsgroep;
• het aantal deelnemers dat per training kan deelnemen;
• beschrijving van evaluatiemomenten;
• welke informatie of faciliteiten je nodig hebt vanuit de gemeente;
• borging van continuïteit (bij ziekte en bij overdracht);

Eisen / Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 februari 2018 tot en met 31 januari 2019 voor 20-24 uur per week.De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de vacature & Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de vacature / opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen
1. U voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe.
2. Hbo werk en denkniveau, aangetoond door een diploma of 5 jaar relevante werkervaring. Beschrijf de naam van opleidingsinstituut, de plaats en afstudeerjaar of beschrijf de werkervaring met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.
3. Minimaal 1 jaar recente werkervaring (opgedaan in periode 2015 tot 2018) met het geven van sollicitatietrainingen aan uitkeringsgerechtigden vanuit de participatiewet. Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de werkervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet.
Gunningscriteria
Sortering
Beste prijs-kwaliteitsverhouding
Gewicht van prijs : 30 %
Gewicht van kwaliteit : 70 %
Uitleg gunningscriteria

Selectie Top
Op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende cv’s beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.
De EMVI komt als volgt tot stand:
prijs score = ( 1 – ( ( uw prijs – laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100, maar nooit lager dan 0
kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage
totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )

Gunningscriteria Kwaliteit
50 %
Trainer gebruikt een methodiek met bewezen resultaten voor het laten uitstromen naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe hoger de bewezen uitstroom, hoe beter dat is. De methodiek gaat uit van een positieve benadering, is stimulerend en biedt ruimte voor maatwerk. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van groepsdynamiek. Geef een beschrijving van de methodische aanpak met daarbij de resultaten (% uitstroom naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Dit dient u te onderbouwen met 2 referenties. Beschrijf hierin hoe u met deze doelgroep heeft gewerkt heeft en voor welke organisatie.

30 %
Meer dan 1 jaar recente werkervaring (opgedaan in periode 2015 tot 2018) met het geven van sollicitatietrainingen aan uitkeringsgerechtigden vanuit de participatiewet Benoem en beschrijf concreet in uw toelichting de werkervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Voor ieder extra jaar werkervaring verdient u extra punten, met een maximum bij 3 jaar werkervaring.

20 %
Uw cv wordt beoordeeld op aansluiting bij de hedendaagse arbeidsmarkt. Uw cv geeft blijk van kennis en ervaring van wat belangrijk is voor een goed cv bij een sollicitatie.
Competenties te toetsen in interviewfase
Beschrijving (uitleg)
1. Overtuigingskracht (mensen in beweging krijgen)
2. Samenwerken (verbinding met accountmanagers en klantmanagers)
3. Motiverend (positieve benadering richting doelgroep)
4. Resultaatgericht (formuleert doelstellingen helder, concreet en meetbaar en maakt duidelijke afspraken)
5. Representativiteit (voorbeeldrol voor deelnemers)
innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews zullen waarschijnlijk plaatsvinden op vrijdag 12 januari 2018. Gelieve hier rekening mee te houden.

Aanvullende informatie
CV
Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat van maximaal 3 pagina’s A4.
WerkenInGelderland behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het cv en/of referentie voorkomen.
In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld.
Geldende voorwaarden
• Geen werkgeversgezag – inspanningsverplichting 2017.docx
• Contract Via Flair Recruiters HTI&O Personnel als ZZP ‘er of via hun Back office in loondienst gedurende de Projectduur van 1 februari 2018 tot en met 31 januari 2019 met een optie tot verlenging met 2 x 6 maanden.

E-mail dan direct je cv naar info@flairoffice.nl

Interesse & Solliciteren?

Reageren kan tot en met 26 december 2017 12.00 uur, door het e-mailen van je cv met motivatie en korte reactie op de gunningscriteria, plus de referentie en de overige eisen, waaruit blijk dat je hier aan kunt voldoen, naar info@flairoffice.nl  t.a.v. Judith Jansen Consultant & Recruiter o.v.v. het referentienummer 020089 1512.2017 Flair Recruiters HTI&O Personnel

Acquisitie n.a.v. deze vacature / opdracht wordt niet op prijs gesteld.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar bill@flairoffice.nl

Reacties zijn gesloten.