Functioneel Beheerder Topdesk M/V IT hbo – Arnhem

Site flairvacatures Provincie Gelderland

Deze vacature is thans gesloten. Kandidaten kunnen altijd hun CV vrijblijvend mailen naar info@flairoffice.nl i.v.m. onze regelmatige vraag naar professionals en naar LinkedIn surfen via Flair Recruiters voor actuele vacatures!

Vacature Functioneel Beheerder M/V |   Provincie Gelderland

Functietitel                   Functioneel beheerder Topdesk M/V

Standplaats                  Arnhem

Startdatum                   13-03-2017

Einddatum                   12-09-2017

Optie                              Verlenging 3 x 6 maanden

Uren                               Per week 20 uur

Vacature omschrijving

Ruim 1100 medewerkers werken op diverse beleidsterreinen samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. Daarom zoeken we naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk.

De afdeling I&A is de professionele dienstverlener op de terreinen van informatiedienstverlening en informatietechnologie. De afdeling zorgt ervoor dat elke medewerker van de provincie zich m.b.v. ict-middelen onbelemmerd kan richten op de uitvoering van zijn of haar kerntaak en adviseert de provinciale organisatie bij het automatiseren van processen en bij het samenstellen en beheren van data- en/of gegevensverzamelingen.

Bij de afdeling I&A is het team AB (Advies en Beleid) de frontoffice voor de klant (directie en afdelingsmanagers). Het team zorgt voor adviezen bij IT-vragen en voert de projectleiding uit van grote en middelgrote IT-projecten. Daarnaast is het team  verantwoordelijk voor beleid, kaders en architectuur op het gebied van ICT en informatiedienstverlening. Ook is AB verantwoordelijk voor het beheren van de ITIL-processen, waarop de werkwijze van de afdeling is gebaseerd.

Voor het team I&A/AB zijn we op zoek naar een ervaren functioneel beheerder die ons team komt versterken.

Verantwoordelijkheden

Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheren, configureren en onderhouden van de applicatie Topdesk met de bijbehorende interface(s), waardoor deze zo optimaal mogelijk blijft aansluiten bij het bedrijfsproces.

Je analyseert problemen, wanneer nodig in overleg met collega’s en waar mogelijk worden deze intern opgelost. Lukt dit niet intern dan coördineer je de actie richting de leverancier.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het ondersteunen van gebruikers (tweedelijns vragen) en/of key-user;
 • Het (mede-)aansturen van de ICT-Leverancier;
 • Coördineren bij applicatieupdates;
 • Beheren van bedrijfsinformatie;
 • Beheren van wijzigingsvoorstellen;
 • Het specificeren van requirements (eisen/vereisten, functionele specificaties);
 • Afstemmen geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde informatievoorziening;
 • Organiseren van (acceptatie-)testen;
 • Bijdragen aan de invoering van Topdesk binnen de gebruikersorganisatie;
 • Het organiseren en voorzitten van gebruikersoverleggen.

Eisen

Beschikbaarheid

Je bent inzetbaar vanaf 13 maart 2017 tot en met 12 september 2017 voor maximaal 20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 3 maal een periode van 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de sollicitatieprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

 1. Je voegt een cv van maximaal 5 pagina’s A4 toe. Indien het cv (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4’s, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4’s beoordeeld, waarna de overige A4’s buiten de beoordeling worden gehouden.
 2. Het cv is in het Nederlands gesteld en bij voorkeur in PDF-formaat. In het cv dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Verwijzingen naar ALLEEN het cv en/of andere documenten bij de toelichting op de eisen en de gunningscriteria kwaliteit ZAL leiden tot uitsluiting.
 3. Je bent de afgelopen twee jaar niet in dienst geweest van provincie Gelderland.
 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een hbo werk- en denk niveau op het gebied van IT, opgedaan door een combinatie van een afgeronde hbo opleiding met minimaal 5 jaar relevante ervaring in de IT, of een afgeronde mbo opleiding met minimaal 10 jaar relevante ervaring in de IT. Benoem de naam van de opleiding, de plaats en het afstudeerjaar. Benoem ook in welke rol en in een concrete beschrijving hoe de gevraagde werkervaring is opgedaan.
 5. Je hebt aantoonbaar ervaring als functioneel beheerder van Topdesk enterprise, met minimaal versie 5 of hoger. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in je toelichting de ervaring waaruit blijkt dat je aan deze eis voldoet.

Gunningscriteria Kwaliteit

40 %

Je hebt aantoonbaar kennis van en ervaring met Topdesk versie 5.6. Uit de beantwoording op deze vraag blijkt dat je kennis hebt van en ervaring heeft met Topdesk versie 5.6 (10 punten). Geen kennis van en ervaring met Topdesk 5.6 (0 punten).

40 %

Je  beschikt aantoonbaar over ervaring binnen het IT vakgebied bij of voor een overheidsorganisatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Je kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen het IT vakgebied bij of voor een overheidsorganisatie (10 punten) Je kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen het IT vakgebied bij of voor een overheidsorganisatie (6 punten) Je kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen het IT vakgebied bij of voor een overheidsorganisatie (4 punten) Je kan geen project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen het IT vakgebied bij of voor een overheidsorganisatie (0 punten)

20 %

Je hebt  aantoonbaar ervaring met het presenteren voor en het opleiden van gebruikers, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Je kan tenminste 3 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het presenteren voor en het opleiden van gebruikers (10 punten) Externe kan 2 projecten/opdrachten beschrijven waaruit ervaring blijkt met het presenteren voor en het opleiden van gebruikers (6 punten) Je kan 1 project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met het presenteren voor en het opleiden van gebruikers (4 punten). Je kan geen project/opdracht beschrijven waaruit ervaring blijkt met het presenteren voor en het opleiden van gebruikers (0 punten)

Competenties te toetsen in interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Tijdens het interview worden de volgende persoonlijke competenties getoetst:

 1. Resultaatgericht
 2. Communicatief vaardig
 3. Klantgericht
 4. Zorgvuldig / nauwkeurig
 5. Flexibel gedrag

De kandidaat wordt per competentie beoordeeld. Indien je aan de competentie voldoet, krijgt je de daarvoor genoemde punten. Bij elke competentie worden de volgende beoordelingsopties aangehouden:

 • Voldoet (nagenoeg) volledig aan competentie – 10 punten
 • Voldoet voldoende aan competentie – 5 punten
 • Voldoet omvoldoende aan competentie – 0 punten

In totaal zijn er vijf (5) competenties. Je kan op deze vraag daardoor maximaal 50 punten scoren.

Interviewfase

Beschrijving (uitleg)

Uitsluitend de kandidaten die na een schriftelijke beoordeling van de sollicitaties in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview.

De interviews worden uitgevoerd door medewerkers van Provincie Gelderland. Deze personen beoordelen de kandidaten op basis van de hieronder genoemde  persoonlijke competenties. De beoordeling van het interview leidt tot de rangorde die bepaalt welke intermédiair het voornemen tot gunning ontvangt.

Referenties

Onder een referentie verstaan wij een overzichtelijke omschrijving van minimaal één (kern)competentie in een eerdere opdracht. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de opdracht, het aantal uren per week en de betreffende competentie.

Elke referentie moet de mogelijkheid bieden contact op te nemen met de voormalige opdrachtgever, hetgeen in zijn algemeenheid alleen zal gebeuren als de kandidaat in aanmerking komt voor een interview.

Geheimhoudingsverklaring

Is van toepassing op alle verkregen informatie gedurende het verblijf bij Provincie Gelderland.

Opleidingen en diploma’s

Indien bij de (sub) gunningcriteria kwaliteit gevraagd wordt naar afgeronde opleidingen, dan dient een kopie diploma en/of certificaat te worden toegevoegd aan de aanvraag. Kunnen kandidaten dit niet aantonen (op het moment dat hierom wordt gevraagd), dan is definitieve afwijzing het gevolg.

Interesse en solliciteren?

Reageren kan tot en met 15 februari 2017, door het insturen van je cv en motivatiebrief, plus een korte reactie op de eisen en de gunningscriteria, waaruit blijkt dat je aan de gestelde eisen kunt voldoen, naar info@flairoffice.nl t.a.v. Judith Jansen Consultant & Recruiter o.v.v. het referentienummer 2017 – 03202.600 Flair Recruiters HTI&O Personnel.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar Info@flairoffice.nl

Reacties zijn gesloten.