Contractmanager HWBP M/V

  • Full Time
  • Venlo

flairvacatures https://www.flairrecruiters.eu

Voor het Waterschap Peel en Maasvallei

Deze vacature is thans gesloten. Surf  naar LinkedIn via ►Flair Recruiters voor actuele vacatures!
Referentienummer : 2016 2110.656 Flair Recruiters HTI&O Personnel

Aanvang opdracht: 1-1-2017
Voltooiing opdracht: 31-12-2017
Optie verlenging: 6 x 6 maanden
Standplaats: Venlo
Vakgebied: Verkoop & Inkoop
Uren: 36 per week
Aantal FTE: 1
Type: Openbaar
HWBP: Hoogwaterbeschermingsprogramma

Vacature omschrijving
Het Waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het werkgebied. Het waterschap zorgt voor de veiligheid achter de dijken, de waterhuishouding en schoon oppervlakte water. De primaire, besturende en ondersteunende processen van het waterschap zijn ondergebracht in de (vijf) programma’s Waterkering, Watersysteem, Vergunningen & Handhaving, Bestuur, Communicatie & Veiligheid en Bedrijfsvoering.

Het Programma Waterkeringen is opgebouwd uit het project Dijkversterking en het proces Waterkeringen (beheer).
Binnen projecten Dijkversterking wordt invulling gegeven aan een omvangrijk dijkversterkingsprogramma. Hierbij is de opgave om circa 70 km dijken te versterken tot het wettelijke beschermingsniveau.

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) heeft een dijkversterkingsprogramma voor HWBP-projecten in voorbereiding, dat uiterlijk 2024 uitgevoerd moet zijn. Hiertoe is een Programmaplan opgesteld (april 2015).

Het bestuur van WPM voorziet of voelt een risico van niet-tijdige realisatie
van een deel van het HWBP-dijkversterkingsprogramma. Het bestuur heeft daarnaast een gewijzigd beeld gekregen van de urgentie en heeft een nieuwe doelstelling geformuleerd. Het HWBP-dijkversterkingsprogramma dient nu in 2020 gereed te zijn.

We zoeken een Contractmanager HWBP die het contractmanagement van het gehele HWBP programma organiseert, zodanig dat realisatie van de doelstellingen en ambities van het dijkversterkingsprogramma op een beheerste wijze tot stand komt. Als CM ben je verantwoordelijk voor de opzet en organisatie van het totale inkoop- en contractmanagementproces. Dit betreft dus zowel de realisatie als de ingenieursdiensten en het inkoop- en contractmanagement van alle ondersteunde mensen, systemen en producten.

– Je geeft leiding aan het contractmanagementteam en neemt als IPM-rolhouder deel aan het programma-MT
– Je bent aanspreekpunt en sparringspartner voor de programma manager en IPM-rolhouders
(IPM – Integraal Project Management)
– Voorbereiding, aanbesteding en realisatie van de realisatiecontracten voor het totale programma HWBP
– Contractbeheersing van alle contracten Voorbereiden, onderhandelen en implementeren van contractmutaties

Kandidaatomschrijving
Kennis en vaardigheden
– Wetenschappelijk werk- en denkniveau in een relevante studie
– Tenminste 10 jaar ervaring op het gebied van contractmanagement bij GWW projecten
– Aantoonbare ervaring met inkoop- en contractmanagement in verkenning of planstudiefase
– Aantoonbare ervaring met het werken in IPM teams
– Aantoonbare ervaring met het opstellen van inkoopplannen, het begeleiden van
aanbestedingstrajecten en het realiseren hiervan
– Tenminste 15 jaar werkzaam is in de GWW sector

Voor het waterschap is het van meerwaarde als de contractmanager:

– Werkervaring bij een waterschap of Rijkswaterstaat heeft;
– Werkervaring heeft bij zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemers
– Werkervaring heeft met dijkversterkingen

De gunningscriteria bestaan uit twee vrije invulvelden. De Opdrachtgever hecht hier zeer veel waarde aan
Gespreksplanning
De top 3 van kandidaten wordt door het Waterschap Peel en Maasvallei uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
De gesprekken worden gevoerd in week 45.

Contact over de opdracht en/of de procedure loopt ondermeer via Flair Recuiters High Tech Industry & Office Personnel.

Wij verzoeken u dan ook vriendelijk hierover geen contact met Waterschap Peel en Maasvallei op te nemen.
Dienstencategorie
Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing
CPV code
79000000-4 – Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Eisen
Opleiding
Op cv aantoonbaar een afgeronde WO-opleiding.
Werkervaring
Op cv aantoonbaar in de afgelopen 15 jaar minimaal 10 jaar werkervaring in de rol van Contractmanager bij GWW projecten.
Gevraagde documenten
aanleveren na gunning

Gunningscriteria & Score
Weging salariskosten-deel: 20 %
Sollicitatiegesprek
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Uitleg van de geschetste aanpak en toelichting op de relevante werkervaring
Weging:20 %
Werkervaring
Op cv aantoonbare werkervaring met inkoop- en contractmanagement in verkenning, planstudiefase en realisatiefase. Dit moet duidelijk uit het cv naar voren komen.
Weging:10 %
Werkervaring
Op cv aantoonbare werkervaring met het opstellen van een inkoopstrategie én het begeleiden van aanbestedingstrajecten én de realisatie van deze contracten.
Weging:10 %
Werkervaring
Op cv aantoonbare werkervaring met projecten conform het IPM-rolmodel en het opbouwen + aansturen van het contractmanagementteam.
Weging:10 %
Werkervaring

Beschrijf hoe, op welke projecten en in welke fase u kennis en ervaring heeft opgedaan met contractmanagement uitmuntend te organiseren, zodanig dat realisatie van de doelstellingen en ambities van het dijkversterkingsprogramma op een beheerste wijze tot stand komt.
Weging:10 %
Aanpak
Beschrijf uw aanpak voor het uitmuntend organiseren van contractmanagement, zodanig dat realisatie van de doelstellingen en ambities van het dijkversterkingsprogramma op een beheerste wijze tot stand komt.
Weging: 20%

Interesse & Solliciteren?
Reageren kan tot en met 30 oktober 2016 00.00 uur door het insturen van uw cv naar info@flairoffice.nl t.a.v. Judith Jansen Consultant & Recruiter, met een korte reactie op de functie-eisen, gunningscriteria en de score, waaruit blijkt dat u aan de gestelde eisen kunt voldoen, o.v.v. het referentienummer : 2016 2110.656 Flair Recruiters HTI&O Personnel

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Contact informatie:
Judith Jansen Consultant & Recruiter
Contact telefoon: 681422281
Contact email: Info@flairoffice.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar Info@flairoffice.nl

Reacties zijn gesloten.